Španielsky Mastín

Prvé písomné zmienky o tomto plemene pochádzajú zo 14.storočia. Alfonso, kráľ oboch kastílií a Leónu píše v roku 1342 knihu o love, v ktorej popisuje dogu pod označením „ALANO“. Tento starý španielsky „ALANO“ sa podľa popisu musel veľmi podobať Mastiffovi, aj keď si to kráľ veľmi neželal Jeden s prvých opisov Španielskeho mastína podáva Alonso de Herrera vo svojom diele „Agricultura General“. Citujem: “ Vždy , pokiaľ je to možné, treba nájsť Mastína nasledovnej výšky a výzoru: Hlava musí byť tak veľká, že tvorí tretinu tela alebo aspoň tak pôsobí. Tvár sa má podobať tvári človeka, veľmi veľká tlama, doširoka otvorená. Pysk má byť veľký, takže z tlamy visí nadol. Uši veľké
a ovisnuté. Jeho štekot má byť hlasný a naháňať strach, hrudník a ramená široké, krk široký a veľmi krátky. Telo krátke, štvorcového rámca, ak je chvost krátky a hrubý,
je znakom sily. Dnes je Španielsky mastín stále obľúbenejší v celej Európe a sú uprednostňované veľké impozantné psy. Prvý jedinec schovnený v Slovakia Moloss Clube bol v roku 1993.