Pyrenejský horský pes

Tento francúzsky molosský pes má pôvod v ázijských pastierskych psoch, ktoré sa dostávali do kultúrnych oblastí Európy už v staroveku. Biely pastiersky psi sú pod rôznymi pomenovaniami ako KUVAS, Slovenský čuvač, Maremsko- Abruzský, Pyrenejský horský pes rozšírení od Karpát cez južnú Európu až po Pyreneje. Nemožno im však uprieť spoločné črty a znaky. Biela farba týchto psov používaných na ochranu stád pred zverou bola vyšlľchtená už antickými poľnohospodármi. Pyrenejský horský pes i keď je jednoznačne pastierskym psom zdobil dvor francúzskeho korunného princa syna Ludvíka XIV. Francúzski osadníci vzali toto plemeno i na Newfoundland, kde v roku 1662 založili kolóniu a Pyrenejský horský pes výrazne pomohol k vzniku Novofundladského psa.