Tosa Inu

Toto plemeno v Slovakia Moloss clube patrí medzi mladšie chovné plemená. Jej chov na Slovensku začal až v roku 1992. Vo svojej vlasti – Japonsku volajú tosu i SUMO INU, pretože bola vyšľachtená na psie zápasy, avšak výlučne
so seberovným protivníkom. Prirovnanie so Sumom je opodstatnené, nakoľko i pravidlá psích zápasov v Japonsku sú identické so zápasmi Sumo. V Sumo musí zápasník zostať oboma nohami na zemi, ak sa zeme dotke inou časťou tela prehráva. Psie zápasy sa v Japonsku prerušia, akonáhle je jeden so psov zranený. Pes je diskvalifikovaný ak úmyselne uhryzne svojho protivníka, pri zápase breše, kňučí od strachu alebo neprejavuje bojového ducha a vzdiali sa viac ako na tri kroky od svojho súpera. Tieto zápasy nemožno v žiadnom prípade porovnávať s krvavými zápasmi
v amerických arénach. Tosa bola psom samurajov a mala stimulovať jeho odvahu. Samuraji boli od 11 storočia príslušníci cisárskej palácovej stráže. Ich etickým vzorom bola veľkorysosť voči slabšiemu, pohŕdanie smrťou v boji, bezpodmienečná vernosť cisárovi a telesná zdatnosť. Všetky tieto charakterové vlastnosti samuraja sa tiež vyľadovali aj od jeho psa – Tosa Inu. Pre modernú podobu tosy bola rozhodujúca vláda refenta Ji Kamona ( 1853-1858), ktorý otvoril zem cudzincom a tým i všetkým európskym molosským plemenám, ktoré Japonci