Mastin de la Pirineos

Pyrenejský Mastín História Pyrenejského mastína je pravdepodobne do veľkej miery podobná, až totožná
s Vývojom francúzkeho „Patoua“.Je dokázané, že mohutné pastierske psy, ktoré mali za úlohu strážiť veľké stáda oviec a dobytka pred útokmi vlkov a medveďov, existovali
na Iberskom polostrove už pred viac ako 3000 rokmi. Sprevádzali kočujúce stáda z jedného pastviska na druhé.Veľké stáda vpočte niekedy až 1000 oviec kočovali v závislosti od ročného obdobia zo severu na juh a naspäť a od vyššie položených pasienkov do nížin. Prvé zákony o týchto kočovných stádach vydal už v roku 504 vizigótsky kráľ Eurioc. Kočovným stádam bolo dovolené prekračovať politické hranice /dnešné Španielsko bolo až do konca 15. storočia rozdrobené na malé politické územia /bez toho, že by si všímali početné spory feudálnych kniežat.
Psy sprevádzajúce stáda boli určite rovnakého druhu, ale rozoznávali sa vždypodľa Pôvodu napr.:Mastíni z Argónu, Mastíni z Navary, Mastíni z La Mancha, Mastíni
z Estramadury, Mastíni z Kastílie a Leónu a mastíni z Pyreneí. Od roku 1946 sa Španieli snažia jednotlivé typy zjednotiť.Krátkosrsté boli boli priradené
ku Španielskemu mastínovi, dlhosrsté zo severu zase k Pyrenejskému mastínovi.
I keď pôvodne šlo o toho istého psa, stanovili Španieli a Francúzi osobitné štandardy
a deponovali ich u FCI. Na Slovensku je v súčastnosti jeden jedinec tohto plemena.