Perro de Pressa Mallorquin

Bulldog z Malorky. Tiež nazývaný „bojovým“, „zápasníckým“ psom z najväčšieho ostrova Baleár, alebo býčim psom, alebo bulldogom. Tiež jeho charakteristika je v tomto zmysle jednoznačná: bojový pes sangvinického temperamentu
a mimoriadnej odvahy.V jeho telesnej stavbe môžeme nájsť mnoho spoločného s Anglickým bulldogom, pričom korene ich pôvodu sú nepochybne spoločné. Bulldog z Mallorky však zostal väčší a mohutnejší, tiež teda podobnejší starším typom evropských molossoidov, napr. Bordó doge. Ide zrejme o potomka dnes už vyhynutého a zabudnutého starošpanielského bulldoga, zobrazeného na medaile
z roku 1625, kde je označený ako „Dogue de Burgos“.