Boerboel
(Búrsky buldog)
Boerboel (Búrsky buldog).
Celkový vzhľad boerboerla:
Boerboel je velký pes typu mastiffa, robustní, húževnatý a s hladkou srsťou. Aj keď boerboel by mal byť silných končatín a svalnatý, mal by byť súčastne pohyblivý a v pohybe živý. Boerboel by nikdy nemal pôsobiť nohato, ale ani nesmie mať príliš krátke končatiny. Celkový vzhľad boerboela by mu mal dovoľovať dosahovať najvyššieho výkonu a sily spolu s dlhým krokom plne zodpovedajúcej dĺžke trupu. Hlavným kritériom hodnotenia boerboela nie je hmotnosť, ale dôležitá je jeho vhodnosť k pracovným účelom, jeho veľkosť a konštitúcia – pes musí harmonicky zodpovedať hlavným požiadavkám. Prednosť sa dáva psom o hmotnosti presahujúcej 50 kg (112 liber) a ideálna hmotnosť činí približne 65 kilogramov (146 liber). Pozn.: staré jazvy a úrazy spôsobené pri práci alebo nehodách nie sú žiaduce. Boerboel je veľký a silný pes, dobre vyvážených proporcií, s dobre vyvinutým osvalením a rýchlych pohybov. Tento pes by mal byť impozantný a imponujúci. Psi pôsobia výrazne samčím dojmom a suky samičím dojmom.
História: Boerboel je veľký, silný a inteligentný pracovný pes, ktorý sa v Južnej Afrike chová už od 17. storočia. K vývoju plemena prispeli rôzni psi typu mastiffa z Evropy i veľkí psi z Afriky. Typický vzhľad boerboelov sa údajne „podobá“ vzhľadu asyrských psov v období zhruba 700 rokov pred Kristom.
Vyváženosť boerboela: Boerboel je dokonale vyvážený pes – všetky časti jeho tela by mali byť v dokonalej rovnováhe. Temperament a charakteristika boerboela: Boerboel je spoľahlivý, poslušný a inteligentný pes so silne rozvinutými inštinktami strážneho psa. Je sebavedomý a neohrozený, ale rešpektuje potreby rodiny.
Hlava boerboela: je najdôležitejšia súčasť boerboela, pretože reprezentuje jeho celý charakter. Hlava je krátká, široká, hlboká, štvorcová a svalnatá s dobre vyplnenými lícami. Časť medzi očami musí byť dobre vyplnená. Horná línia hlavy – temeno:   Horná časť hlavy je široká a plochá s plasticky vystupujúcimi svalmi. Tvárová časť hlavy boerboela:   Tvárová časť hlavy by mala harmonicky ladiť s celkovým vzhľadom hlavy a môže byť s čiernou maskou alebo bez nej. Stop:   Stop by mal byť viditeľný, ale nie prehnane výrazný. Nos:   Nos je čierny s veľkými nozdrami, ktoré sú široko otvorené. Nosná línia:   Nosná línia je rovná a rovnobežná s hornou líniou hlavy. Je hlboká, široká a ľahko sa zužuje smerom dopredu. Nosná línia by mala byť dlhá 8 – 10 cm. Pysky:   Horný pysk je voľný a mäsitý a nemal by presahovať cez dolnú čeľusť. Horný pysk (pod nosom) by mal prekrývať dolný pysk. Čeluste:   Dolná čeľusť je silná, hlboká a široká ľahko sa zužuje smerom dopredu. Zuby:   Zuby by mali byť biele, dobre vyvinuté v správnych rozstupoch; plnochruposť zubov (42 zubů); skus by mal byť nožnicový. Oči:   Farba očí môže byť v rôznom odtieni hnedej, ale tmavšej ako srsť. Oči by mali byť nasadené vodorovne. Mali by byť široko posadené s tesne priliehajúcimi a dobre pigmentovanými viečkami. Uši:   Uši by mali byť stredne veľké, tvaru V a mali by byť v dobrom pomere s hlavou. Sú nasadené vysoko a umiestnené široko na hlave. Ak je vzbudený záujem psa, uši by mali tvoriť priamu líniu s hornou časťou hlavy.
Krk boerboela: Profil:   Šija vykazuje krivku so silným osvalením a je nasadená vysoko na plece. Dĺžka:   Krk je stredne dlhý a v dobrom pomere k celkové stavbe tela psa. Vzhľad:   Krk je pomerne silný a svalnatý, pevne pripojený k hlave a postupne sa rozširuje k miestu, kde je napojený na plece. Krk, hlava a plece tvorí jeden celok. Koža na krku:  Koža na hrdle je voľna a medzi prednými končatinami tesne prilieha.
Trup boerboela: Trup sa smerom k bedrám ľahko zužuje. Horná linia:   Horná linia by mala byť rovná. Chrbát:   Chrbát je rovný, široký a v dobrom pomere k stavbe tela, s vystupujúcimi zadnými svalmi a krátkymi bedrami. Zadok:   Zadok je široký a silný s dobre vyvinutými svalmi.
Hrudník boerboela: Hrudník je svalnatý a silný. Hrudník by mal byť široký a hlboko posadený medzi hrudnými končatinami s dobre klenutými Rebrami. Hrudný kôš by mal byť v dobrom pomere s hruďou.
Chvost: Chvost je nasadený vysoko. Mal by byť rovný a prednosť sa dáva kopírovanému chvostu (tri stavce). Dlhé chvosty sú prijateľné.
Hrudné končatiny: Hrudné končatiny sú silné, svalnaté a v dobrom pomere k celkovej stavbe tela psa. Plece – kohútik:   Kohútik je dobre napojený, plece správne zauhlené a s dobre vyvinutými svalmi. Nadlaktie:   Nadlaktie by malo mať dobre vyvinuté svalstvo. Hrudné končatiny:  Hrudné končatiny by mali byť silné, pevné a svalnaté a mali by byť postavené dokonale zvisle. Predné nadprstie:  Predné nadprstie je krátke, silné a je postavené vo zvislom predĺžení hrudných končatín a kĺbu zápästia. Laby hrudných končatín:  Laby sú veľké, s dobre vyvinutými vankúšikmi a silnými, tmavými a zahnutými pazúrmi. Tlapy by mali smerovať priamo dopredu.
Panvové končatiny: Panvové končatiny sú silné, pevné a v dobrom pomere k celkovej stavbe tela psa; sú schopné poskytovať psovi silný posun vpred. Stehná:   Stehná sú široké, hlboké, dobre vyvinuté s plasticky vystupujúcimi svalmi. Lýtka:  Lýtka sú dobre vyvinuté s plasticky vystupujúcimi svalmi. Kolená:  Kolená sú silné, pevná a správne zauhlené. Hlezna:  Hlezna sú pevné so správnym zahúlením. Nárty:  Nárty sú pomerne krátke, silné a pevné. Nárty sú postavené rovnobežne. (Paspárky sa odstraňujú). Laby panvových končatín:  Laby panvových končatín sú trochu menší ako laby hrudných končatín. Mali by byť vybavené dobrými vankúšikmi, guľaté a smerovať priamo dopredu. Pazúry sú silné, tmavé a zahnuté.
Koža boerboela: Koža je silná, voľna, dobre pigmentovaná s miernymi vráskami.
Osrstenie: Srsť búrského buldoka je krátka, hladká a hustá. Uznávané farby sú krémovo biele, svetle žltohnedá, červenohnedá, hnedá a všetky odtiene žíhanej.
Pohyb boerboela: Pohyb by mal byť ľahký, plynulý, plný sily, s dobrým posuvom z panvových končatín a rovnobežným pohybom končatín. V pohybe by sa mala udržovať rovná horná línia.
Veľkost:Ideálna výškou psa je 66 cm v kohútiku. Minimálna výška je 60 cm a horná maximálna hranica nie je obmedzená, pokiaľ je zachovaná celková vyváženosť stavby tela psa. Ideálna výška súk je 61 cm. Výška súk sa môže pohybovať v rozpätí od 55 do 69 cm.
Celkové zdravie: Boerboel sa teší mimoriadnemu zdraviu vďaka prirodzenému výberu v jeho chove.
Pigmentácia boerbela: Búrský buldok je dobre pigmentovaný zvlášť na pyskoch, tlapách, pazúroch a genitáliách.
Chyby vedúce k diskvalifikácii: Príliš malý pes nebo príliš veľký pes príliš agresívni pes príliš malá a nevyhranená hlava pečeňovo zafarbený nos úzka papuľa alebo dlhá papuľa, špicatá papuľa modré oči vzpriamené uši krivé nohy prenesený chrbát kravský postoj alebo sudovitý postoj vzadu rovné hlezna neohrabaný a nevyvážený pohyb akákoľvek známka vkříženia iného plemena.
Vážné vady: Predkus presahujúci 1 cm viditeľný podkus úzky hrudník biela farba a grošovaná (prevládajúca biela na tele) čierna a strakatá