American Bulldog

American Bulldog
(Americký buldog)
Americký buldog.
Toto plemeno nie je uznané FCI a preto sa nemôže vystavovať na medzinárodných výstavách. Môže byť vystavované na Slovensku aj v Čechách. Štandard plemena Americký buldog (American Bulldog) je silný, atletický, mohutný pes strednej veľkosti. Jeho pohyb je ľahký, dynamický a účelný, pôsobí dojmom rýchlosti a sily . Je inteligentný a zvedavý. Je neohrozený a nebojácny, a nejaví známky nepriateľstva alebo dokonca prehnanej agresivity. Prvý dojem, ktorým by mal na človeka zapôsobiť, je dojem veľmi veľkého, atletického bulldoga a nie silného teriéra.
Hlava:
Línie hlavy sú pravoúhle. Lebka by mala byť široká a štvorcová. Temeno ploché, ale vybavené silnými svalmi. Medzi očami zreteľná čelná ryha. Hlboký, výrazný stop. Papuľa tiež štvorcová a pravoúhle rezaná. Papuľa by mala byť hlboká, široká a silná. Dĺžka papule by mala byť približne 35 až 40 percent celkovej dĺžky hlavy. Žiadúci je ľahký predkus (približne osminu palca). Zuby veľké a silné. Oči guľaté a široko posadené, hnedé. Uši môžu býť nesené zložené dozadu alebo preklopené, žiadnému z uvedených spôsobov sa nedáva prednosť. Uši môžu byť nesené aj napol vztýčené. Nosná huba široká, čierna, s veľkými nosnými otvormi. Chyby:
Ľahká alebo úzká hlava. Zreteľná sbiehavosť línií, odchylky od pravoúhleho vzhľadu hlavy. úzká alebo zužujíca sa papuľa. Výrazný predkus, pri ktorom sú pri zavretej papuli vidieť zuby. Obe oči modré. Kupírované uši. Ružovej alebo škvrnitej nosnej hube sa nesmie dávať prednosť. Trup:
Trup robustný a silný. Americký bulldog je mohutný, široký pes, avšak šírka by nemala byť prehnaná a pes by nemal pôsobiť sudovito. Hrudník hlboký s dobre klenutými rebrami. Chrbát pomerne krátký a veľmi silný. Bedrá naväzujú vo veľmi ľahkom oblúku, čo umožňuje pružný prenos sily pánvových končatín. Rovný chrbát je prípustný, avšak nedává sa mu prednosť. Brucho jemne vtiahnuté. Krk by mal zodpovedať telu – pomerne krátký, ale nie príliš, silný a mohutný. Krk psa je miestom, které nese hlavný nápor sily pri boji s nepriateµom , musí byť dostatočne mohutný osvalený. Chyby:
Nedostatočné alebo prehnane vyvinuté znaky. Slabý, mekký chrbát alebo chrbtová linia klesajúca k zadku. Americký bulldog je „pracovným“ plemenom a nedostatok sily alebo obratnosti sú vážnou vadou. Akékolvek prehnané proporcie amerického bulldoga by znížily jeho výkonnosť a schopnosť pracovať a nemalo by sa im vo výstavnom kruhu dávať prednosť. Končatiny:
Hrudné i pánvové končatiny by sa mali posudzovať ako celok, pretože musia byť vyvážené. Pánvové končatiny amerického bulldoga by maly byť dobre osvalené, avšak nie tak široké, ako jeho plece. Pánvové končatiny primerane uhlené a ich postoj musí byť rovnobežný. Hrudné končatiny rovné a veľmi svalnaté. Chyby:
akýkoľvek náznak nedostatečného vývinu. Kravský postoj. Vybočené alebo vbočené laby hrudných končatín. Niektorí americkí buldoci môžu byť tak mohutný, že sa pri pohybe zdá, ako by vybočovali lakte. Pokiaľ je však uloženie hrudných končatín správne, v postoji lakte nevybočujú. Nežiadúce je nedostatočné úhlenie alebo prehnané uhlenie ako u nemeckého ovčiaka. Chvost:
Chvost dostatočne dlhý, aby dosahoval k hleznám, alebo i dlhší. Stredne silný a ako predĺženie chrbtice by mal byť robustný. Pri pohybe alebo pri vzrušení je často nesený nad chrbtom. Na konci by mal byť ľahko zatočený do polkruhu, čo bývá dobre vidieť, ak nesie pes chvost nad chrbtom. Chyby:
krátký alebo rovnýchvost, príliš zatočený. Chvost nesmie byť kupírovaný. Veľkosť:
Americký bulldog bol vyšlachtený k práci a nie na výstavy, a preto je v jeho chove pomerne veľké rozpätie. Kohútiková výška psov môže byťod 22 do 28 palcov (pozn.prekl: cca 56 až 71 cm), suky sú menšie – kohútiková výška od 17 do 26 palcov (pozn.prekl: cca 43 až 66 cm). Psi by mali vážit od 90 do 135 libier (pozn.prekl: cca 41 – 61 kg) a suky 65 až 110 libier (pozn.prekl: cca 30 – 50 kg). Váha by mala zodpovedať výške. Pes 22 palcový by mal vážiť asi 90 libier a váha psa výšky 27 alebo 28 palcov by sa mala blížiť 135 librám. Ideálny pes by pravdepodobne meral 25 palcov (pozn.prekl: cca 64 cm) a vážil zhruba 120 libier (pozn.prekl: cca 55 kg). Uvedené váhy platia pre dobre osvalené psy v dobrej koníicii. Americký bulldog je pracovným plemenom a jeho samotná veľkosť nie je rozhodujícim kritériom kvality. Lepší je dobre stavaný pes v tvrdej kondícii s váhou okolo 110 liber (cca 50 kg), než neharmonický menší pes o váhe 130 liber (cca 60 kg), alebo vysoký a úzký pes, podobný teriérovi, ktorý je netypický a mal by byť vylúčený. Pokiaľ sú splnené všetky uvedené podmienky, dává sa prednosť mohutnejšiemu harmonickému psovi. Chyby:
Akákoľvek odchylka od uvedených veľkostí. Závažnosť vady závisí na veľkosti odchylky od danných hodnôt. Psom, ktorí sú podobný teriérom, sa treba dôsledne vyhýbať. Farba:
Prednosť sa dáva farbe s alespoň 50 % bielych plôch. Prípustný je i celkom biely pes, avšak treba sa presvedčiť, že biely psi nemajú problémy so sluchom. Farebné škvrny môžu byť ľubovolného odieňa žíháný alebo ľubovolného odtieňa hnedej (pálená, červená, žltá, plavá atd.). Prednosť sa dává bielym psom s farebnými škvrnami. Na ďalší stupeň v poradí žiadúcich farieb patria farební psi s bielimi škvrnami a nakoniec psi sfarbený s odznakmi. Chyby:
čierna, čierna s pálením, čierna spečeňovou, merle a plavá s čiernou maskou nie sú prípustné. Plavá je prípustná iba bez masky. Srsť:
krátká, tvrdá a lesklá. Srsť odráža celkový zdravotný stav psa a mala by byť čistá a lesklá. Pohyb:
Americký bulldog by sa mal pohybovať rýchle, pružne a pôsobiť dojmom sily. Krok by mal byť pružný a pánvové končatiny by mali mať výrazný posun a poskytovať pohybu psa dynamiku, nemali by len nasledovať telo psa. Pohyb pánvovej končatiny by mal byť výrazný. Všetky končatiny by sa mali pohybovať súbežne so smrrem pohybu psa. Ak jei pes v pohybe, nemali by sa hrudné končatiny krížiť ani vyhadzovať. Pánevné končatiny by sa nemali pohybovať oblúkom, ale priamo vo smere pohybu psa. Dĺžka kroku by mala byť primeraná, ani príliš krátká a drobná, ani dlhá (a podobná kroku dobermana). Chyby:
Akékoľvek odchylky od uvedeného popisu. Diskvalifikácia: Psi s menšou váhou ako 75 libier (37 kg), suky s váhou menšou ako 60 libier (27 kg). Farby čierna, černa s pálením, čierna a pečeňová, merle a plavá s čiernou maskou. Psi, ktorý nemajú dve normálne vyvinuté varlatá, úplne spustené v šourku. Kupírované uši alebo chvosty.