Broholmer

Broholmer
(Starodánska doga)
Broholmer (Starodánska doga).
Pôvod: Dánsko
Použitie: sprievodný, strážny pes
Klasifikácia: 2. skupina pinče a bradáče, molosy a švajčiarske salašnícke psy; sekcia 2.1 molosy, dogovité psy; bez skúšky Dátum publikovania platného štandardu: 26. 6. 2000.
Krátky prehľad histórie: už od stredoveku je známy takýto typ psa, pôvodne využívaný na lov jeleňov. Neskôr spravidla strážil veľké usadlosti a majetky. Koncom 18. storočia sa tieto psy už chovali čisto a vďaka úsiliu grófa Sehesteda von Broholma, ktorého meno nosia, sa ich počet neustále zvyšoval. Po 2. svetovej vojne plemeno takmer vyhynulo, ale okolo roku 1975 začala skupina nadšencov, ktorá vytvorila „Spoločnosť na znovuoživenia broholma“ s podporou Dánskeho Kennel Klubu znova oživovať toto staré plemeno. Všeobecný vzhľad: veľký pes typu mastif s mocnou obdĺžnikovou stavbou a silným, pokojným pohybom. Jeho zjavu dominuje impozantný predok, hlava je masívna a široká, krk mohutný, pokrytý voľnejšou kožou, hrudník široký a hlboký. V pokoji je hlava nesená pomerne nízko, nadol, a chvost je spustený v tvare šable. V pohybe je nesený vyššie, nie však nad líniou chrbáta. Keď je pes pozorný alebo vzrušený, nesie hlavu vyššie a chvost zodvihne nad horizontálu. Dôležité proporcie: temeno a papuľa sú rovnako dlhé. Správanie/charakter (povaha): pokojný, dobromyseľný, priateľský, pritom ostražitý. Musí vykazovať veľké sebavedomie.
Hlava: Lebka Temeno: široké, pomerne ploché. Horná línia temena prebieha o niečo vyššie a paralelne s líniou papule. Čelový sklon: nie príliš vyvinutý. Tvárová časť Nosná huba: veľká, čierna. Papuľa: masívna, hlava je veľmi ťažká a preto papuľa vyzerá byť pomerne krátka. Horná a dolná čeľusť sú rovnako dlhé. Pysky: ovísajú, nie sú však prehnane vyvinuté. Čeľuste/zuby: silné čeľuste s dobre vyvinutým svalstvom. Nožnicový alebo kliešťový zhryz. Oči: okrúhle, nie príliš veľké. Farba variuje od svetlého až po tmavý jantár. Výraz plný sebadôvery. Uši: stredne veľké, pomerne vysoko nasadené visiace uši, nesené tesne pri lícach. Krk: mohutný a svalnatý, trocha, nie však príliš vyvinutá voľná koža na hrdle.
Telo: Horná línia: rovná.
Kohútik: mohutný, dobre viditeľný.
Chrbát: pomerne dlhý.
Kríže: mohutné, mierne klesajú.
Hrudník: mohutný, s hlbokým, dobre vyvinutým predhrudím.
Chvost: nasadený skôr nízko, v koreni hrubý. Nesený spustený, nemá strapce ani zástavicu. V pohybe ho pes zodvihne až po horizontálu, pokiaľ možno nie vyššie. Nikdy nesmie byť stočený či nesený nad chrbtom.
Končatiny:
Predok: mocné, rovné a stĺpovité predné končatiny so svalnatými ramenami. Dĺžka a zauhlenie kostí umožňuje voľný a priestranný krok i klus.
Ramená: veľmi svalnaté.
Lakte: pohybujú sa tesne pri tele.
Predlaktia: rovné a silné.
Nadprstia: nie príliš dlhé.
Predné labky: okrúhle, dobre uzavreté.
Zadné končatiny: mocné, svalnaté so zauhleniami umožňujúcimi dobrý záber. Pri pohľade zozadu sú rovné a paralelné.
Stehná: silné a svalnaté.
Podpätia: nie príliš dlhé.
Zadné labky: dobre uzavreté, podobné predným labkám.
Pohyb: pokojný, s ovisnutým držaním tela. Prirodzený je krok a klus.
Koža: dobre pigmentovaná, hrubá, bohatá, najmä na krku.
Osrstenie: Srsť: krátka, tesne prilieha, s hustou podsadou.
Farba: žltá s čiernou maskou, zlatočervená, čierna. Biele znaky na hrudi, labkách a špičke chvosta sú prípustné.
Veľkosť a hmotnosť: výška v kohútiku: psy asi 75 cm a sučky 70 cm. Hmotnosť: psy 50–70 kg, sučky 40–60 kg.
Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky. – nedostatok substancie, hĺbky hrudníka a predhrudia, – príliš ľahká a elegantná hlava a stavba, – príliš výrazný stop, ľahká papuľa, ovisnuté kútiky, – príliš veľké alebo malé uši, ružičkové uši, – príliš vysoko alebo nízko nasadený chvost, hák alebo zalomený chvost, – dlhé, slabé nadprstia a podpätia, roztiahnuté prsty, – kravský postoj, – príliš ľahkonohý, elegantný pohyb, – strapce, zástavice na stehnách a chvoste.
Vylučujúce chyby: – kvadratická stavba, výrazný nedostatok substancie, – ňucháč iný ako čierny, – predhryz alebo podhryz, – rôznofarebné oči, – vztýčené uši, – stočený chvost, – srsť plavej farby, dlhá srsť, – nervozita, ostrosť alebo agresivita. Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.