Mastin Espaňol

Mastin Espaňol
(Španielsky mastin)
Španělský mastin Španielský mastin je veľmi mohutným impozantným plemenom. V Španielsku sprevádzal ako pastierký pes stáda oviec pasúcich sa po pláňach tamojších hôr a nerozpakoval sa postaviť dvojnohej či štôrnohej škodnej. Pri jeho výchove je treba počítať s jeho samostatnosťou a rozvážnosťou. Štandard plemena Španielský mastín (Mastin Espaňol) Štandard FCI č. 91 / 15.10.1984 Zem pôvodu: Španielsko
Názov plemena:
Španielský mastin (Mastin espanol), používá sa i názov Mastin z Leonu (Mastin leones), Mastin Estremadury (Mastin Extremeno), Mastin Manchy (Mastin Manchego) Rozšírenie:
Celé Španielsko, zvlášť hory a náhorné roviny provincií Asturie a Leon, Kantabrijského pohoria, Estremadury, a všeobecne náhorné plošiny a oblasti s rozšíreným voľným chovom oviec, s výnimkou Pyrenejí v oblasti Aragonu a Navarry a oblasti Monegros, kde je rozšírený pyrenejský mastin Vzhľad a povaha:
1. Celkový popis: španielský mastin je veľký, ťažký, vyvážene stavaný pes mimoriadnych proporcií, veľmi silný a svalnatý, s kompaktnou kostrou, veľkou hlavou a polodlhým osrstením Z milého a nežného spoločníka sa v vzťahu k nepriatelským šelmám a cudzím osobám stavia uzavrene až nepriateľsky, zvlášť ak sa používá ako strážca a ochránca pozemkov a stád. Jeho štekot je drsný, hlboký a ťažký a vzhľadom k jeho sile nezameniteľný. Jedná sa o mimoriadne inteligentného a súčastne krásného psa; obe vlastnosti vyjadruje jeho výraz. Chovanie sa prejavuje ako sebavedomý pes, ktorý používá svoju silu primerane, lebo si je svojej mimoriadnej sily dobre vedomý.
2. Kohútiková výška: hore neomedzená, pričom sa dáva prednosť väčším harmonicky stavaným jedincom. Minimálna výška: psi 77 cm, suky 72 cm. Je treba povedať, že psi obvykle tieto minimálne výšky silne prekračujú, takže psi bežne presahujú 80 cm a suky 75 cm.
3. Trup: nie úplne kvadratický, takže dĺžka trupu presahuje kohútikovú výšku. Požadovaným cieµom je funkčná harmónia proporcií v kľude i v pohybe. Použitie: ochrana a stráženie. Prehnane bojazlivé, zbabelé, nevyrovnané alebo naopak agresívne psy je treba vylúčiť z chovu. Táto rasa je pevne spätá s voľným chovom oviec predovšetkím merino, ktoré sprevádzal už v dobách stredovekých zväzov chovateľov oviec (Mesta) a ktoré bránil proti vlkom a iným lúpeživým šelmám všade, kde stáda tiahly alebo sa zdržovaly na pastve. Aj dnes sprevádzajú tieto stáda voµného chovu na pochode i na domácich pastvinách. Vedľa toho sa dnes títo psi držia k ochrane, stráženiu a obrane pozemkov, osôb a vidieckych usadlostí.
Hlava:
1. Celkový popis: veľká, silná, tvaru tupého ihlanu so širokou základňou. Pomer dĺžky lebky k dĺžke papule je 6:4. Pri pohľade zhora je celkový vzhľad papule a lebky kvadratický a rovnomerný bez výrazného prechodu od papule ku spánkom. Primerane divergujúce línie papule a lebky (rozbiehajúce se).
2. Lebka: široká, silná, pri pohµade z boku trochu klenutá, širšia ako dlhšia. Výrazný týlový hrbol.
3. Stop: jemne modelovaný
4. Papuľa: pri pohľade z profilu rovná. Pri pohľade zozadu temer štvorcová, ku špičke nosa sa i napriek impozantnej šírke mierne zužuje. V žiadnom prípade nie je špicatá.
5. Nosná huba: čierna, vlhká, veµká a široká
6. Pysky: horné dobre prekrývajú spodné; dolný pysk má rovnako ako kútik papule okraj sliznice zubatý. Sliznica musí byť čierna.
7. Zuby: biele, silné a zdravé. Veľké, špicaté a dobre zapadajúce špicáky. Silné a mohutné moláre (stoličky). Rezáky skôr malé, nožničkový skus. Plný počet premolárov .
8. Oči: v pomere k veµkosti lebky malé, tvaru mandlí, prednosť majú tmavé, farby lieskových orieškov. Pozorný, mierný a inteligentný pohľad voči známym, veľmi ostrý pohľad na cudzích.
9. Očné viečka: silné, čierno zafarbené. Dolné viečko nechává viditeľný kúsok spojivky.
10. Uši: stredne veľké, visiace, trojuholníkové, hladké. Nasadené nad líniou očí. V kľude visia a dobre priliehajú k lícu, bez toho aby boli píliš nalepené k lebke. Pri vzrušení odstávajú od tvári, v zadnej časti hornej tretiny mierne vztýčené. Nekupírované.
11. Riasy: čierne rovnako ako čierne chlpy obočia
Krk:
Tvaru kužela, široký, silný, dobre osvalený, pohyblivý. Silná voľná koža. Silne vyvinutý dvojitý lalok Trup:
1. Celkový dojem: pravoúhlý. Silný a robustný, vykazuje enormnú silu, je ale pohyblivý a pružný
2. Kohútik: zretelný
3. Chrbát: silný, dobre osvalený. Rebrá s veµkými medzirebernými medzerami, dobre klenuté, nie ploché. Pomer kohútiková výška-minimálny obvod hrudníka je zhruba 3:4. Bedrá dlhé, široké a silné, k slabinám sa zužujú.
4. Zadok: široký a silný. K horizontále a línii chrbta sklonený cca 45°. Výška ako v kohútiku.
5. Línia chrbta: rovná, vodorovná i v pohybe
6. Hruď: široká, hlboká, dobre osvalená, mohutná. Zreteµnáná prsná kosť.
7. Brucho a slabiny: brucho len málo vtiahnuté, široké slabiny, koža na slabinách stiahnutá dolu
Chvost:
Pri koreni veľmi silný, nieje nasadený ani príliš vysoko, ani príliš nízko. Silný, ohybný a s dlhším osrstením než ostatné časti tela. V kľude nesený dole, ľahko sa dotýká hlezen, v poslednej štvrtine niekedy ohnutý. V pohybe a pri vzrušení nesie pes chvost ako šabľu, na konci zatočený, ale nikdy nie vytočený hore alebo ležiaci na chrbte Hrudné končatiny:
1. Celkový dojem: celkom rovné. Rovné a pri pohľade zpredu rovnobežné. Predlaktie trikrát dlhšie ako nadprstie. Silné kosti so silným nadprstím. 2. Plece: šikmé, dobre osvalené, dlhšie než predlaktie.
3. Uhol lopatka-pažná kosť: cca 100°
4. Uhol pažná kosť-predlaktie: cca 125°
5. Nadprstie: pri pohľade z boku temer rovné. Prakticky je pokračovaním predlaktia. Silné kosti.
6. Laby: mačacia labka, uzavretá, silné prsty, vysoké a dobre klenuté. Drápy a vankúšiky robustné a tvrdé. Primerane vyvinutá koža medzi prstami
Panvové končatiny:
1. Celkový dojem: silné, dobre osvalené. Pri pohľade zo strany primerane uhlené. Pri pohľade zpredu a zo strany rovné; hlezna rovné, prispôsobené k tomu, aby psovi poskytovali ľahkosť, mrštnosť a eleganciu pri dostatočnom pohybe 2. Stehno: silné a dobre osvalené
3. Uhol panva-stehno: cca 100°
4. Podkolenie: dlhé kosti, dobre osvalené, silné kosti
5. Uhol stehno-podkolenia: cca 120°
6. Hlezna: zreteľné s dobre definovanou pätou
7. Uhol hlezna: otvorený, cca 130°
8. Laby: mačacie , temer oválne. Jednoduché alebo dvojité paspárky, ktoré sa môžu amputovať
Pohyb:
Predovšetkým klus, harmonický, silný a rovný. Žiadný mimochod. Koža:
Elastická, silná, bohatá, ružová s tmavou pigmentáciou. Všetky sliznice čierne. Osrtenie:
Silné, husté, hrubé, polodlhé, hladké na celom tele až po prsty nôh. Odlišujú sa dva druhy srsti; krycia srsť na chrbte a srsť, ktorá kryje rebrá a chráni slabiny. Na končatinách mierne kratšia a na chvoste trchu dlhšia a hodvábnejšia Farby:
Rozdielne, pričom jednofarebnosti – žltá, levia farba, červená, čierna, vlčia šedá a jelenia červeň – sa dáva prednosť. Môžu byť i kombinované farby ako žíhaná, s bielym límcom alebo škvrnité. Chyby:
1. Ľahké: ľahko oblá hlava pri pohľade z profilu. Chybujúci jeden premolár, kliešťový skus. Slabý, v pohybe mekký a zvlnený chrbát. Výrazne slabšie nadprstie a predlaktie. Šahká bojazlivost.
2. Tažké (vylučujú zadanie známky „výborný“): špicatá papuľa. Mierný predkus. Strata viac premolárov alebo špičákov, ktorá nevznikla úrazom. Klesajúcí chrbát. Silná prestavanosť. Slabé alebo krivé postavenie končatín. V pohybe veľmi voľné lakte. Kravský postoj v kľude a v pohybe. Zvlnená, rozcuchaná alebo príliš dlhá srsť. Kupírované uši alebo chvost. Prílišná ektropia alebo entropia. Nevyrovnaná povaha, prehnaná bojazlivosť alebo agresivita. Slabý, lymfatický vzhľad. Chvost nesený položený na chrbte.
3. Vady vylučujúce z chovu: hrbatý nos. Akýkoľvek stupeň podkusu. Prehnaný predkus. Nedostatky v pigmentácii nosnej huby a slizníc sprevádzané svetlým okom. Monorchismus a kryptorchismus Pozn: Všetci psi musa mať dve viditelne normálne vyvinuté varlata úplne uložené v miešku.