Kontinentál buldog

KontikEurópska konvencia o chove domácich zvierat, ako
i švajčiarský zákon na ochranu zvierat (čl. 10) boli rozhodujúce pre štartovanie pokusu chovu.Cieľom tohoto pokusu bolo, stvoriť stredne veľkého buldoga, ktorý splní všetky požadované predpoklady zdravého psa a napriek tomu si zachová cenenú a obľúbenú povahu anglického buldoga.Kríženie medzi English Bulldog a Old English Bulldog, pod patronátom švajčiarskej kynologickej spoločnosti bolo veľmi sľubné, ale rýchlo sa ukázalo, že podchytenie na vytvorenie nového plemena smeruje k plemenu, ktoré se približuje k pôvodnému typu buldoga. Za účelom jasného rozlíšenia od English Bulldog bolo pre nové plemeno zvolený názov „Continental Bulldog“. Rozhodnutie o vytvorení nového plemena bola uskutočnená po dohode s FCI (zástupca standardnej a vedeckej komisie).Skutočnosť, že ešte neexistuje žiadný silný, stredne veľký rodinný pes typu Molosser, pretože toto by bolo veľmi žiadané, dosvedčí mnoho, nadšených milovníkov ešte mladého plemena. Kontinentálny buldok je pripravený túto medzeru vyplniť.