Dogue Bordeaux

Podľa súčastných i starších autorov sa pôvod Bordeauxkej dogy odvodzuje priamo od Tibetskej dogy , ktorej potomkovia, známy ako Asýrska doga, sa udomácnili na blízkom východe
a odtiaľ sa s Keltmi dostali až do južného Francúzska. Psy príbuzné dogám boli v Európe známe už od 900 – 400 rokov pred Kristom, teda už v dobe Hallstattskej. V okolí mesta Bordeaux sa od pradávna vyskytoval pes nazývaný i galským alebo keltským molosom. Za svoje pomenovanie toto plemeno vďačí i tomu, že bolo najviac využívané mäsiarmi v Bordeaux, ale preslávilo sa najviac v arénach zápasmi s býkmi a medveďmi. Prvá Bordeauxká doga bola vystavovaná až v roku 1863 v Paríži. V literatúre bola podrobnejšie popísaná až v roku 1896 P. Megninom, ktorý v časopise Eleveur kritizoval situáciu na výstavách, kde sa objavovali iba psy s čiernou maskou, ako dôsledok kríženia s Mastiffom: “ Je to teror čiernych masiek. Čaro plemena Bordeauxkých dog je preč“. Tvrdil, že pravá Bordó mala vždy hnedý nos a červenú masku, ak sa o nejakej maske dá vôbec hovoriť. Do druhej svetovej vojny zmizlo veľa plemenných jedincov, takže nová plemenitba začala na veľmi malej základni. Medzi najväčšie chovateľské stanice v povojnovom období, ktoré sa podieľali na znovuzrodení tohto plemena, patrila „Dela Maison Des Arbes“. Túto stanicu vlastnil Dr. Triquet, ktorý v roku 1995 posudzoval toto plemeno na špeciálnej klubovej výstave Slovakia Moloss Clubu. Na Slovensku boli prvé Bordeauxké dogy importované v roku 1989.