Slovakia Moloss Club podľa dĺžky svojej existencie patrí medzi mladšie kynologické kluby Slovenska. Vznikol v roku 1991 odčlenením od Klubu chovateľov malopočetných psov.

Klub združuje chovateľov, majiteľov a milovníkov molosských plemien, tak Slovenských, ako i zahraničných chovateľov. Na území Slovenska je jediným klubom, ktorý zastrešuje všetky molosské plemená, ako sú Mastíno Napoletáno, Dogue de Borgeaux, Mastin Espaňol, Montagne des Pirenees, Mastin de les Pirineos, Tosa Inu, Pero de Presa Mallorquin, , Anatolský pastiersky pes, Estrelský pastiersky pes, Broholmer, Fila Sao Miguel, Cimarron-uruguayo a tiež zatiaľ neuznané FCI plemaná ako: American Bulldog, Boerboel – Búrsky buldog, Old English Buldog, Árijský moloss, Kirgizský vlkodav, Kaukazský vlkodav, Afgánsky pastiersky pes, Kangal, Agbaš, Bully Kutta, Presa Meridional, Qinsland, Moscow Watchdog, Buldogue-campeiro, Ciobanesc-romanesc-carpatin, Dogue-Brasileiro, Guatemalo, Malak, Mee-Kyun-Dosa, Castro-laboreiro. Karabas, Rafeiro-do-alentejo, Alano Espaňol, a iné. Do roku 2000 zastrešoval náš klub i plemená Fila Brasileiro, Bullmastif, Mastiff, Dogo Argentíno a Cane Corso, Presso Canario,
kedy na príkaz prezídia SKJ bolo nariadené tieto molossy nezastrešovať našim klubom. Od roku 2020 pri rozpade klubu Molossov pod SPZ sa plemená Anglický mastiff a Brazílska fila opäť začlenili späť do Slovakia MOLOSS Clubu

Napriek tomu, že chov molossov začal na našom území až koncom 70 rokov, pričom naši chovatelia u niektorých plemien (napr. Mastíno Napoletáno) boli prvými zakladateľmi chovov v rámci bývalých socialistických štátov, je pravdepodobné, že predkovia dnešných molossov – veľké psi Keltov a Rimanov boli na území západnej časti Slovenska ešte pred príchodom Slovanov.

Ak sú chrti najrozšírenejšími psami staroveku, tak najslávnejšími psami sú určite molosský psi, ktorý svoje meno získali po Molossusovi, kráľovi starobylého národa, ktorý v 5.storočí p.n.l. žil v Epire (územie v Grécku). Po Európe sa tieto psi rozšírili najmä za vlády Alexandra Veľkého (336 p.n.l.), ktorý ich získal ako dedičstvo po svojej matke Olympii, dcére epirského kráľa.

Aj keď hlavným poslaním klubu je v rámci chovateľskej činnosti zabezpečovať vysoký štandard chovov, čo dokumentujú i mnohé ocenenia, ktoré naši chovatelia získavajú na medzinárodných výstavách, klub v dvojročných intervaloch poriada špeciálne výstavy na ktorých posudzujú posudzovatelia z krajín pôvodu, nezanedbáva sa ani spoločenský klubový život, v rámci ktorého sa chovatelia stretávajú na klubových dňoch, plesoch a majálesoch.

Členmi nášho klubu nie sú len chovatelia, ktorí svojími odchovmi získavajú výstavné ocenenia, ale i takí ktorí žiadne z týchto plemien nevlastnia, ale sú obdivovatelia týchto ušlachtilých zvierat. Preto MOLOSS klub je otvorený všetkým ľuďom, ktorých očarili inteligentné a pritom impozantné zjavom a silou Molosské plemená.

Klub vydáva v nepravidelných periódach spravodaje, štandardy a monografie jednotlivých plemien.