Predseda a hlavný poradca chovu

Ildikó Melichová
Hraničiarska 18/A
851 10 Bratislava
tel.číslo + 421 905 516 564
e-mail: predseda@molossclub.sk

Podpredseda

Marián Priehoda
kpt. Nálepku 6
972 01 Bojnice
tel.číslo +421 905 215 402
e-mail: podpredseda@molossclub.sk

Tajomník

Ing. Miroslava Blašková
Karpatská 16
949 01 Nitra
tel.číslo: +421 903 625 901
e-mail: tajomnik@molossclub.sk

Ekonóm

Katarína Boskovičová
Lamačská cesta 125
841 03 Bratislava
tel.číslo: +421 905 284 492
e-mail: ekonom@molossclub.sk

Člen výboru

Ladislav Blaško
Karpatská 16
949 01 Nitra
tel.číslo: +421 903 444 973
e-mail: blasko@molossclub.sk

Členka výboru

Monika Horinová
Šípkovec 1861/11
922 03 Vrbové
tel. číslo: +421 904 609 601
e-mail: horinova@molossclub.sk

Predseda kontrolnej a revíznej komisie

Michaela Mária Marettová
Karlová 36
038 15 Martin
tel.číslo: +421 918 108 261

e-mail: predsedark@molossclub.sk
e-mail: predsedakk@molossclub.sk

Člen kontrolnej a revíznej komisie

Beata Wúscherová
Hájske 138
951 33 Hájske
tel.číslo: +421 910 417 995
e-mail: wuscherova@molossclub.sk

Člen kontrolnej a revíznej komisie

Peter Mrázik
Hlavná 590/42
922 41 Drahovce
e-mail: mrazik@molossclub.sk