Brolholmer

Už od stredoveku je známy takýto typ psa, pôvodne využívaný na lov jeleňov. Neskôr spravidla strážil veľké usadlosti a majetky. Koncom 18. storočia sa tieto psy už chovali čisto
a vďaka úsiliu grófa Sehesteda von Broholma, ktorého meno nosia, sa ich počet neustále zvyšoval. Po 2. svetovej vojne plemeno takmer vyhynulo, ale okolo roku 1975 začala skupina nadšencov, ktorá vytvorila „Spoločnosť na znovuoživenia broholma“ s podporou Dánskeho Kennel Klubu znova oživovať toto staré plemeno. Všeobecný vzhľad: veľký pes typu mastif s mocnou obdĺžnikovou stavbou a silným, pokojným pohybom. Jeho zjavu dominuje impozantný predok, hlava je masívna a široká, krk mohutný, pokrytý voľnejšou kožou, hrudník široký a hlboký. V pokoji je hlava nesená pomerne nízko, nadol, a chvost je spustený v tvare šable. V pohybe je nesený vyššie, nie však nad líniou chrbáta. Keď je pes pozorný alebo vzrušený, nesie hlavu vyššie a chvost zodvihne nad horizontálu.