Boerbel

Boerboel je velký pes typu mastiffa, robustní, húževnatý a s hladkou srsťou. Aj keď boerboel by mal byť silných končatín a svalnatý, mal by byť súčastne pohyblivý a v pohybe živý. Boerboel by nikdy nemal pôsobiť nohato, ale ani nesmie mať príliš krátke končatiny. Celkový vzhľad boerboela by mu mal dovoľovať dosahovať najvyššieho výkonu a sily spolu s dlhým krokom plne zodpovedajúcej dĺžke trupu. Hlavným kritériom hodnotenia boerboela nie je hmotnosť, ale dôležitá je jeho vhodnosť k pracovným účelom, jeho veľkosť a konštitúcia – pes musí harmonicky zodpovedať hlavným požiadavkám. Prednosť sa dáva psom o hmotnosti presahujúcej 50 kg (112 liber) a ideálna hmotnosť činí približne 65 kilogramov (146 liber). Pozn.: staré jazvy a úrazy spôsobené pri práci alebo nehodách nie sú žiaduce. Boerboel je veľký a silný pes, dobre vyvážených proporcií, s dobre vyvinutým osvalením a rýchlych pohybov. Tento pes by mal byť impozantný a imponujúci. Psi pôsobia výrazne samčím dojmom a suky samičím dojmom.